Vzdělávací dílny

Kromě výuky jazyků pořádáme vzdělávací dílny pro mateřské školky a základní školy. Zde je aktuální přehled.


Pohádka “Jak se Kaaragwire stala královnou”

Cílová skupina: mateřské školky, základní školy

Charakteristika dílny (anotace)

Děti se díky vyprávěné interaktivní pohádce dozví o životě lidí v jedné africké vesnici, doslechnou se, jaké pěstují plodiny a jaká chovají zvířata. Pohádka navíc vypráví o struktuře v tamní společnosti (komunitě), o jejich tradičních zvycích, o životě a odvaze. Díky vyprávění o hrdinství hlavní postavy, se děti dozvědí o životě v Africe mnoho důležitých a zajímavých věcí.

Cíl/očekávané výstupy

Znalostní – děti se se naučí znát plodiny pěstované v Africe, zvířátka žijící v Africe a aktivity vesničanů v Africe.
Dovednostní – naučí se africkou písničku a zatančit africký kmenový tanec.
Postojové – utvoření si představy o Africe – život o místních lidech a jejich kultuře.

 1. Věková kategorie: 3-6 let (žáci mateřských škol)
 2. Počet účastníků (min. – max.): 20-50
 3. 45min (lze upravit dle požadavků / potřeb)
 4. naše pracovní pomůcky: obrázky plodin, obrázky zvířátek, obrázky aktivit, masky (loutky a omalovánky)

Průběh aktivity

 1. Úvod (pozdrav, slovo o Bampabura school, přivítání) {5min}
 2. Vyprávění pohádky (včetně interaktivních aktivit jako je představení místních plodin, zvířat a činností, společné zpívání písničky a společný taneček) {35min}
 3. Závěr pohádky, poučení a rozloučení {5min}

Otázky, na které se ptáme dětí na závěr představení

 1. Co se vám na pohádce líbilo nejvíce?
 2. Jaká zvířátka z Afriky už jste znali?
 3. Také dokážete být odvážní jako Kaaragwire?

Hudební a taneční dílny

Cílová skupina: široká veřejnost, firemní akce

Díky výměnným pobytům s africkými muzikanty a tanečníky můžeme široké veřejnosti nabídnout taneční a/nebo hudební dílny. Program je vždy uzpůsoben cílové skupině. V základě se jedná o dílny, při kterých si účastníci zakusí africký tanec či hudbu (různé perkuse, bicí nástroje, rytmus).

 • Orientační cena: od 1000,- Kč
 • Min. počet účastníků: 5 osob
 • Max počet účastníků: 10 osob

​V případě zájmu nás, prosím, kontaktujte.