Zážitkové dílny pro děti (4-7 let) – Artefiletika

Chcete svému dítěti dopřát zdravý rozvoj a pomoci mu v poznávání svého vnitřního i okolního světa příjemnou hravou formou skrze umění a zážitky? Chcete pomoci svému dítěti zlepšit schopnost sebevyjáření? Přiveďte své dítě na páteční artefiletická odpoledne do Bampabura school na Božkově.
Při společném tvořivém procesu se děti učí vyjadřovat se uměleckými prostředky, spolupracovat, pojmenovat a popisovat svoje zážitky a pocity. Formou hry prožívají kouzlo okamžiku, kdy se od sebe přirozeným způsobem vzájemně učí. Kromě společného či individuálního díla si odnesou hluboké zážitky a nové zkušenosti.

Kurzy vede Hana Viktorova – certifikovaná lektorka artefiletiky.

Artefiletika je reflektivní, tvořivé a zážitkové pojetí vzdělávání a výchovy, které vychází z vizuální kultury nebo jiných expresivních kulturních projevů (dramatických, hudebních, tanečních).
Cílem artefiletiky je obohacování kulturního kapitálu žáků, rozvíjení jejich sociálních kompetencí a prevence psycho-sociálních selhávání prostřednictvím uměleckých aktivit reflektovaných v žákovské skupině.

Více informací o artefiletice naleznete zde.

Cena: 200,-Kč (zahrnuje materiál, přípravu a práci lektora, zajištění prostor). Platí se na místě lektorovi

Jakékoliv Vaše dotazy rádi zodpovíme. Pište na info@bampaburaschool.cz, nebo volejte +420 734 219 354.