ANGLIČTINA PRO DĚTI

Popis

Datum
01.10.23 – 31.01.24

Délka
50 min

Cena
2250Kč

Přijímáme přihlášky na dětské kurzy angličtiny. Dny a časy se mohou přizpůsobit dle vašeho rozvrhu – budeme řešit v průběhu září. Můžeme si to většinou dovolit, protože pracujeme v malých skupinkách (kurzy otevíráme v počtu 4 osob, kapacita je max. 6 osob). Zachováváme individuální přístup a domácí, přátelské prostředí.
Přihlášené děti řadíme do skupinek podle věku a úrovně.

Hodiny angličtiny u nás probíhají neformální a zábavnou formou. Klademe důraz na rozvoj komunikačních dovedností, zejména na mluvení.

Naším cílem je představit angličtinu dětem jako prostředek pro komunikaci, ne jako soubor nesrozumitelných gramatických pouček a pravidel.

Děti, po absolvování našeho kurzu, se nebojí mluvit anglicky, orientují se v anglické konverzaci a mají angličtinu rádi.

Jedna lekce trvá 50 minut.
Cena za jedno pololetí zahrnuje celkem 15 lekcí.
Lekce neprobíhají ve dnech státních svátků a školních prázdnin.
V případě absence je po domluvě možná náhrada v jiném kurzu stejné úrovně.
Po přihlášení na kurz a absolvování minimálně 3 lekcí již není možné vrátit kurzovné v případě ukončení docházky. Výjimkou jsou závažné situace (zdravotní, rodinné), po domluvě.

Kde